تدوین و اجرای کمپین تبلیغاتی

۹ مرحله اجرایی ...

به کلیه فعالیت هایی که در خصوص عملیات طراحی شده برای تبلیغ کردن یک صنعت یا کالاهای مربوط به آن ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars ( رتبه ای داده نشده )
Loading...

  88 بازدید

جستجو

تدوین و اجرای کمپین تبلیغاتی