طراحی و تبلیغ

هدیه تبلیغاتی...

هدیه تبلیغاتی کالاهایی هستند که عمدتاً بر روی آنها لوگو (آرم) یا شعار قرار می‌گیرد. هدایای تبلیغاتی به منظور استفاده در بخش بازاریابی (Matketing) و به منظور استفاده ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars ( رتبه ای داده نشده )
Loading...

  89 بازدید


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars ( رتبه ای داده نشده )
Loading...

  92 بازدید


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars ( رتبه ای داده نشده )
Loading...

  95 بازدید


۹ مرحله اجرایی ...

به کلیه فعالیت هایی که در خصوص عملیات طراحی شده برای تبلیغ کردن یک صنعت یا کالاهای مربوط به آن ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars ( رتبه ای داده نشده )
Loading...

  89 بازدید

جستجو